[ REPLACE ME ]

Няма зареден профил. (Вход)

ЦПО Знание

Skip Главно меню

Главно меню

 • Достъпът до курсовете в платформата става чрез потребителско име и парола, които се получават след записване на съответния курс.

 • Център за професионално обучение "Знание" ЕООД

  Центърът за професионално обучение "Знание" ЕООД е създаден през 1999 г . като самостоятелно специализирано звено за обучение на възрастни. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и предлага:

  - Професионално обучение и квалификация
  - Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател
  - Разработване на проекти по различни програми
  - Семинари
  - Езиково обучение
  - Обучение за развитие на индивидуални стратегически компетенции / ключови умения/

  В сайта moodle.znanie-bg.org ще намерите достъп до нашите програми за дистанционно обучение. • Работа с платформата за дистанционно обучение

  Тук ще намерите указания за това как да се ориентирате в платформата за дистанционно обучение на ЦПО "Знание". След зареждане на страницата, използвайте бутон "Влез като гост".


 • Човек може толкова, колкото знае

  Общата цел на проекта е повишаване на производителността на заетите лица и качеството на предлаганите продукти и услуги чрез надграждане на квалификацията на заетите лица.

  Специфични цели:

  - обновяване на професионалните компететности на заетите лица за осигуряване на „гъвкава сигурност“ и адаптивност на уменията

  - бъдещо развитие и обновяване на предприятията

  - насърчаване на инвестирането в развитието на човешките ресурси чрез прилагане на методологията ROI възвръщаемост на инвестициите в обучението


 • Курс "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

  ГД/КГ

  Графичен дизайнер - 2012/2013

  Компютърна графика - 2012/2013

  Курсът за професия „Графичен дизайнер” (код 213070) въвежда в основите на мултимидийните технологии и компютърните изкуства. Материалът включва придобиване на знания и умения за пълноценно използване на технологии и средства за графичен дизайн - графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения. Курсът въвежда в основните понятия в рисуването и работата с цветовете, техниките по графично проектиране и представяне в програмни продукти като Photoshop и Illustrator, редактирането на растерни изображения (снимки, рисувани графики), туширането на изображения, прехвърлянето на части от едно изображение в друго, премахване и добавяне на елементи в изображението. В този курс ще се научите да работите с текст и лого, да използване програми като InDesign за дизайн и оформление на страници. Към задължителната подготовка за професията е включено и запознаване с мултимедийния дизайн, както и работа с Adobe Flash.


 • Оперативно счетоводство

  Курсът въвежда в

  • същността на икономическите явления
  • основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес – кореспонденция
  • юридическите права и възможности на МСП и институциите, които ги подкрепят
  • основите на предприемачеството като дейност
  • правилата за опазване на фирмената тайна и формиране на фирмена култура
  • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства на работното място
  • основи на счетоводството
  • практическо счетоводство
  • инвестиции и финанси


 • Курс "АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

  Курсът представлява обучение в рамките на 300 учебни часа разпределени в 3 нива (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate), които отговарят на европейската езикова рамка на А 1, А 2 и В 1. Предвидени са много допълнителни упражнения за курсистите и работа с мултимедийни продукти. След приключване на курса курсистите ще могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика, ще могат да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Участниците в курса ще могат да разбират същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н. Ще могат да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно. Ще могат да се справят с повечето ситуации възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Ще могат да участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързана с ежедневието ( напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития). Ще могат да съставят свързан текст на познати теми или близки на личните интереси. Ще могат да водят кореспонденция в която описват събития и впечатления.

 • Моделиер-технолог на облекло

  Курсът е предназначен за подготовка в областта на конструиране, моделиране и технология на облеклото от текстил.


 • Офис секретар

  Курсът е предназначен да научи студентите как да анализира икономическите ресурси и да прави оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането, да съобразява дейността си с действащото в Република България законодателство, да прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата, да познава и различава необходимите справочно-информационни документи, да създава необходимите документи (писмо, доклад, отчет, протокол, договор, удостоверение, декларация и др.), спазвайки граматичните норми на българския език, да съхранява правилно документите, да намира и предоставя на мениджъра необходимата му стопанска и административна информация, да ползва правилно наличната офис-техника, електронна поща и Интернет-ресурси, да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.


 • Бизнес администрация

  Курсът въвежда в

  • същността на икономическите явления
  • основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес – кореспонденция
  • юридическите права и възможности на МСП и институциите, които ги подкрепят
  • основите на предприемачеството като дейност
  • правилата за опазване на фирмената тайна и формиране на фирмена култура
  • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства на работното място • Строителен техник

  Курсът обхваща всички процеси и дейности в строителството, от разработване на проекти до предаването на строителните обекти. В отрасловата професионална подготовка са включени модули като: Строителни материали, сградостроителство, геодезия, технология на строителството, пътища и съоръжения, водоснабдяване и канализация, стоманобетон, саниране на сгради и съоръжения и др. съобразно държавните образователни изисквантия. Програмата е лицензирана от Национална агенция за професионално обучение и образование.


 • Текстообработване • Зелени производства

  Курсът е част от учебния план за придобиване на квалификация по професия "ФЕРМЕР" - специалност "ЗЕМЕДЕЛЕЦ"


 • Учебен курс за преподаватели
Лебеди в Голуей